Jäsenasioidenhoitaja

 

JÄSENYYSASIAT KUNNOSSA?

Jäsenyyteesi liittyvät asiat voit hoitaa oman yhdistyksen kautta

yhdistyksen jäsenasianhoitaja Heikki Martikainen puh. 044 218 9797, koivunen.martikainen@gmail.com

TAI

liiton jäsenyksikön kautta

TAI

www.jhl.fi/jäsenpalvelut24

JHL:n jäsenmaksu

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kokonaisjäsenmaksu vuonna 2020 on 1,38 % ansiotuloista ennen veroja. Liiton jäsenmaksuosuus on 1,00 % ja työttömyyskassan 0,38 %.

Jäsenmaksun voit maksaa joko valtuuttamalla työnantajasi perimään sen suoraan palkasta tai maksamalla sen itse.

Minimijäsenmaksu

Minimijäsenmaksua maksat, jos olet ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta sinulla ei ole perustetta jäsenmaksuvapautukseen. Minimijäsenmaksu vuonna 2020 on 8 euroa kuukaudessa; 96 euroa vuodessa.

Minimijäsenmaksua maksat ollessasi ilman palkkatuloja ja:

• eläkkeellä tai pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä
• ulkomailla
• työlomalla
• virkavapaalla
• au pairina
• suorittamassa vapausrangaistusta
• "omalla lomalla"
• omaishoitajana.

Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalvelusta. Jäsenmaksuviitteet lähetetään automaattisesti kaikille minimimaksua maksaville jäsenille tammikuussa.

Eläkeläisjäsenet maksavat koko vuoden jäsenmaksut joko yhdessä tai kahdessa erässä. Ensimmäinen eräpäivä on 30.4.2017  ja toinen on 30.9.2017. Muut minimijäsenmaksuun oikeutetut jäsenet maksavat jäsenmaksun neljännesvuosittain.

 

Jäsenmaksuvapautus

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet:

• kuntoutusrahalla tai -tuella
• perhevapaalla
• palkattomalla sairauslomalla
• työtön (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha)
• koulutustuella (Kela)
• opiskelemassa
• suorittamassa asevelvollisuutta

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta Jäsenpalvelu 24h:ssa  tai ota yhteys jäsenpalveluun. Merkitse ilmoitukseen maksuvapautuksen peruste ja vapautusaika.

Muistathan maksaa jäsenmaksun, jos sinulla on satunnaisia tai osa-aikatyöstä saatuja ansiotuloja.